Sławę przyniosła mu powieść „Imię Róży”, napisana w formie relacji kronikarskiej młodego franciszkanina, który wraz mistrzem Wilhelmem z Baskerville przybywa do opactwa, by zabrać głos w debacie na temat ubóstwa Chrystusa. W opactwie dochodzi do zbrodni. W miarę wyjaśniania morderstwa, Wilhelm i jego uczeń odkrywają kolejne tajemnice, do których klucz tkwi w starej bibliotece. Umberto Eco wykładał na Uniwersytecie w Bolonii i we Florencji. Specjalizował się w semiotyce, estetyce i procesach komunikacji. Jego skomplikowane, kunsztowne powieści mają skłonić odbiorcę do poszukiwania własnych interpretacji. Dziś oddajemy głos wybitnemu Włochowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. kolaże Małgorzata Stolińska dla enter the ROOM