Zostawiła po sobie tylko jedną skończoną powieść, ale jej nazwisko na stałe zapisało się w historii literatury. Cytujemy Ingeborg Bachmann – poetkę, eseistkę, feministkę i pełną sprzeczności kobietę.

Urodzona w 1926 roku w austriackim Klagenfurcie Bachmann była córką członka partii nazistowskiej. Z tym trudnym dziedzictwem radziła sobie, pisząc. Nie przestawała się uczyć – studiowała filozofię, psychologię, germanistykę i prawo. Interesowała ją filozofia języka, a jedno z jej najsłynniejszych zdań brzmi: Gdybyśmy mieli słowo, gdybyśmy mieli język, nie potrzebowalibyśmy broni. Austriacka intelektualistka przez lata pozostawała w bliskiej, skomplikowanej relacji z Paulem Celanem, wybitnym poetą piszącym w języku niemieckim. Uczuciu do niego oddała hołd w nieprzeciętnej powieści Malina traktującej o miłości niemożliwej. Po polsku poza nią ukazał się między innymi zbiór wierszy Bachmann „Wyjaśnij mi, miłości”, a także jej korespondencja z Celanem. Poetka zmarła tragicznie w 1973 roku w wyniku poparzeń doznanych podczas pożaru jej rzymskiego domu.

 1

4

5

6

3

2

Fot. opracowanie graficzne Małgorzata Stolińska dla enter the ROOM na bazie zdjęć z unsplash.com, wikipedia.org, pinterest.com, ingeborg-bachmann.cc