Pisarz i dramaturg, który nieśmiertelność zawdzięcza powieści „Mistrz i Małgorzata”. Cytujemy jednego z najważniejszych rosyjskich literatów – Michaiła Bułhakowa.

Miał zostać lekarzem, ale porzucił wyuczony już fach na rzecz pisania, które nie przynosiło mu dużych dochodów. Choć akcja jego najsłynniejszej powieści toczy się Moskwie, Michaił Bułhakow na świat przyszedł w Kijowie. Urodził się w niezamożnej rodzinie inteligenckiej, jego ojciec był profesorem historii religii. Po skończeniu studiów medycznych przyszły pisarz został zmobilizowany do wojska i wysłany do guberni smoleńskiej, gdzie wraz z żoną prowadził szpital wojskowy. Prawdopodobnie w tym czasie uzależnił się od morfiny. Po zakończeniu wojny w roku 1918 wrócił do Kijowa i zaczął pracować jako wenerolog. Kijów przechodził jednak z rąk do rąk, a Bułhakow trafiał jako ochotnik, zbieg czy jeniec do oddziałów wojskowych różnych stron konfliktu – bolszewików, białych, Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tak trafił do Władykaukazu i rozpoczął karierę dziennikarską. Postanowił na zawsze porzucić medycynę i w roku 1921 przeniósł się do Moskwy. O pracę było trudno, Bułhakow podejmował się więc najróżniejszych zajęć – był urzędnikiem, konferansjerem, pisał felietony, scenariusze czy reportaże dla gazet. Jego kontakty z władzą nie były łatwe, prace literata bywały konfiskowane, odmówiono mu też upragnionego wyjazdu za granicę. To w Moskwie Bułhakow przeżył lata biedy, w Moskwie był odrzucany, w Moskwie odmawiano mu prawa do publikacji. Z drugiej strony komunistyczna stolica stała się źródłem inspiracji i trudno wyobrazić sobie Bułhakowa mieszkającego w innym miejscu, bo gdyby nie Moskwa, nie byłoby przecież „Mistrza i Małgorzaty” w takiej formie, jaką znamy. Pisarz zmarł młodo, w roku 1940, czyli w wieku lat 48. Zostawił po sobie trzy powieści, a także liczne opowiadania, scenariusze i teksty dziennikarskie.

0 Michai Buhakow cytat pisarz rosja dramaturg

3 Michai Buhakow cytat pisarz rosja dramaturg

7 Michai Buhakow cytat pisarz rosja dramaturg

2 Michai Buhakow cytat pisarz rosja dramaturg

4 Michai Buhakow cytat pisarz rosja dramaturg

5 Michai Buhakow cytat pisarz rosja dramaturg

8 Michai Buhakow cytat pisarz rosja dramaturg

6 Michai Buhakow cytat pisarz rosja dramaturg

9 Michai Buhakow cytat pisarz rosja dramaturg

1 Michai Buhakow cytat pisarz rosja dramaturg

Fot. opracowanie graficzne Małgorzata Stolińska dla enter the ROOM na bazie zdjęć z wikipedia.org, unsplash.com, pinterest.com