Uważany za jedną z czołowych postaci z kręgów egzystencjalistów, sam nie chciał być zaliczany do tego grona. „Aby istnieć, człowiek musi się buntować” – pisał Camus i rzeczywiście przez całe życie wyrażał swój głos sprzeciwu w sprawach trudnych i niewygodnych, nie przysparzając sobie łatwej popularności.

„W epoce nachalnie promujących się intelektualistów – tych pieszczochów mediów, bezmyślnie mizdrzących się, jak przed lustrem, przed zachwyconym wirtualnym audytorium – niekłamana uczciwość Camusa, którą jego dawni nauczyciele szkolni nazywali tapudeur instinctive, miała w sobie urok czegoś autentycznego, niczym dzieło rąk mistrza w świecie plastikowych podróbek” –  tak o Albercie Camus pisał historyk Tony Judt.

Camus to pisarz-legenda, autor takich XX-wiecznych klasyków jak „Dżuma” i „Obcy”, słynnego eseju „Mit Syzyfa”, a poza tym noblista. Twórca o francusko-hiszpańskich korzeniach urodził się w Algierii i choć wyprowadził się z niej do Francji, to Algieria na zawsze pozostała jego prawdziwą ojczyzną. „Jestem wdzięczny Akademii za wyróżnienie autora francuskiego piszącego o Algierze. Nie napisałem nigdy nic, co nie byłoby w mniejszym lub większym stopniu związane z krajem, w którym się urodziłem. Ziemi tej i jej nieszczęściu oddaję wszystkie moje myśli” – deklarował Camus podczas odbierania literackiej Nagrody Nobla w roku 1957.

Zginął w wypadku samochodowym 3 lata później, mając zaledwie 46 lat. Za życia Camus bywał mocno krytykowany, szczególnie przez Francuzów, między innymi za negatywny stosunek do stalinizmu, który nie odpowiadał większości lewicowych intelektualistów francuskich, za krytykę kolonializmu, a jednocześnie brak reakcji na wojnę w Algierii.  Dziś twórca uznawany jest bezsprzecznie za jednego z najwybitniejszych intelektualistów XX wieku

1 albert camus cytat entertheroom literatura

2 albert camus cytat entertheroom literatura

3 albert camus cytat entertheroom literatura

4 albert camus cytat entertheroom literatura

5 albert camus cytat entertheroom literatura

8 albert camus cytat entertheroom literatura

9 albert camus cytat entertheroom literatura

10 albert camus cytat entertheroom literatura

6 albert camus cytat entertheroom literatura

Fot. opracowanie graficzne Małgorzata Stolińska dla enter the ROOM na bazie zdjęć z unsplash.com i pinterest.com, wikipedia.org