Już 14 września na ekrany polskich kin trafi „Królestwo” – jedyny w swoim rodzaju film o historii lasów na Ziemi, nad którym pracowali twórcy „Makrokosmosu”. W związku z tym zwracamy się w stronę natury i sprawdzamy, co mieli o niej do powiedzenia pisarze i myśliciele.

Puszcza Białowieska to nasz największy skarb przyrodniczy, ostatnia pozostałość prapuszczy porastającej niegdyś Europę od Uralu po Atlantyk. Zachodzą w niej wyjątkowe biologiczne i ekologiczne procesy, których nie możemy w takiej skali zaobserwować w lasach zasadzonych przez człowieka. Ingerując w te procesy, tracimy wielkie bogactwo, którego nie będziemy w stanie odtworzyć” – mówił w udzielonym nam wywiadzie Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska, komentując plany wycinki drzew w tym jednym z najstarszych pomników przyrody. Teraz o leśnym dziedzictwie opowiada film „Królestwo”, sporo uwaigi kierujący na relacje ludzi i przyrody. Czy natura jest nam jeszcze potrzebna? Czy potrafimy ją szanować i doceniać? Czy kiedykolwiek szanowaliśmy? Czy ją rozumiemy? To wszystko pytania, nad którymi warto się zastanowić. Tymczasem natura jako matka, jako bóstwo czy absolut, siedlisko pierwotnych instynktów, niebezpieczeństwo, ale i metonimia ludzkiej psychiki była stałym tematem prac artystów, filozofów i pisarzy od wieków. O jej analizę kusili się też kolejni badacze. Co o niej sądzili i w jakim kontekście ją opisywali?

Natura daa czowiekowi jeden jzyk ale dwoje uszu gdy powinnimy sucha dwa razy tyle ile mwi Zenon z Kition

 Jeli tajemne inspiracje natury wiod nas do za to widocznie zo jest naturze niezbdne Markiz de Sade

Pozwalajc na pojawienie si czowieka natura popenia wicej ni bd zamach na siebie sam Emil Cioran

Naszym celem musi by wyzwolenie si poprzez rozszerzenie krgu wspczucia na wszystkie ywe istoty i na cay cudowny wiat natury Albert Einstein

aden poeta nigdy nie interpretowa natury w rwnie dowolny sposb w jaki prawnik interpretuje prawd Jean Girardoux

Natura nie musi istnie aby mona byo j gwaci Pablo Picasso

Natura. Nie chc natury dla mnie natur s ludzie Witold Gombrowicz

Stwarzanie w dziedzinie umysu zdaje si naladowa natur ktra raczej robi wszystko co si da zrobi a nie tylko to co by si do czego nadawao Sawomir Mroek

Walk stworzya przyroda nienawi wynalaz czowiek Karel apek

Fot. opracowanie graficzne Małgorzata Stolińska dla enter the ROOM z wykorzystaniem kadrów z filmu „Królestwo”