W naszych artykułach staramy się nieustannie powtarzać, że piękno nie jest sumą określonych składników, nie musi wpisywać się w sztywny kanon. A co pięknie sądzili artyści, pisarze i myśliciele od starożytności po dzień dzisiejszy?

Każda epoka i każdy krąg kulturowy miały swój własny kanon piękna. Kanon nieraz krwawy, któremu chcąc sprostać, trzeba było miażdżyć kości, rozciągać czy dziurawić konkretne części ciała, głodzić się albo wcierać w skórę dziwne mazie – choćby z uwielbianymi przez europejskie damy dworu ołowiem i rtęcią. Ale piękno to przecież nie tylko zestaw cech zewnętrznych, piękny może być umysł, piękni dla każdego z nas będą przede wszystkim ludzie nam bliscy, piękna może być różnorodność i „defekty”, które świadczą o unikatowości. Postanowiliśmy zebrać różnorodne wypowiedzi na temat piękna, obrazujące, jak zmieniało się jego postrzeganie na przestrzeni dziejów i połączyć je z materiałami wizualnym ze zbiorów Europeana Collections. To cyfrowe archiwum, w którym zgromadzono tysiące obrazów, zapisków, nagrań. Wszystko po to, by umożliwić nam dostęp do kulturowego dziedzictwa – przede wszystkim europejskiego, ale nie tylko. By dzieła zarówno wybitnych, jak i zapomnianych twórców zyskały drugie życie, mogły skłonić nas do refleksji, zainspirować, czegoś nauczyć; po prostu być częścią naszej codzienności, bo bez zrozumienia naszych korzeni, nie zrozumiemy w pełni współczesności.  

 David Hume

„Giovanna Fratellini”, Österreichische Nationalbibliothek - Austrian National Library, domena publiczna

Gdy tylko kto ma jak uomno ma take swe wasne zdanie Georg Christoph Lichtenberg

James Northcote – „Plate 10. The Good Girl Married to her Master / The Wanton laid in her Grave and Diligence an Dissipation”, Rijkmuseum , domena publiczna 

Pikno jest doskonaoci z defektami Gilbert Adair

 Hashiguchi Goyô  – „Träsnitt”, Östasiatiska Museet, domena publiczna

Pikno jest otwartym listem polecajcym ktry z gry zdobywa dla nas serca Artur Schopenhauer

engraving from "Moore's Irish Melodies, Lalla Rookh, National Airs, Legendary Ballads, Songs, etc., with a memoir by J. F. Waller. Illustrations, etc", The British Library, domena publiczna

Pozostawmy pikne kobiety mczyznom bez wyobrani Marcel Proust

Frans van der Mijn – „Portrait of a Woman”, Rijkmuseum , domena publiczna 

Rzeczy pikne s trudne Platon

Woutherus Mol  – „Academic Study of a Man and a Woman”, Rijksmuseum, domena publiczna

W czowieku wszystko powinno by pikne i twarz i ubranie i dusza i myli Anton Czechow

„Anne Killigrew”, Österreichische Nationalbibliothek - Austrian National Library, domena publiczna 

W kulturze zafiksowanej na punkcie chudoci nie chodzi o obsesj na punkcie kobiecego pikna a o obsesj na punkcie kobiecego posuszestwa Naomi Wolf

Damours and Levert – „Fashion plate”, Victoria And Albert Museum, domena publiczna

Wiedza bez wyobrani najwyej doskonae Albert Einstein

Engraving of St. Mary's Loch by W. Miller after P. Paton, Marmion; a Tale of Flodden Field, and St. Mary's Loch | Will Miller (therapist), University Of Edinburgh, domena publiczna

Fot. opracowanie graficzne Małgorzata Stolińska dla enter the ROOM na bazie materiałów Europeana Collections