Wybitny autorytet, autor teorii płynnej nowoczesności. Jeden z największych polskich humanistów, ale i postać kontrowersyjna ze względu na swoją współpracę z służbami bezpieczeństwa w latach powojennych. Cytujemy Zygmunta Baumana.

Jeden z najczęściej cytowanych na świecie polskich intelektualistów. Socjolog, filozof, eseista. Pisał o niepewności dotykającej żyjących współcześnie ludzi. O miłości i konsumpcjonizmie. O wolności i populizmie. O radykalizacji politycznej i religijnym fundamentalizmie. O ignorancji i solidarności. O globalizacji i tożsamości. O tym, co znaczy być człowiekiem, tu i teraz, w czasach, gdy otwierają się przed nami niezliczone ścieżki i możliwości, ale tej wielości wyborów towarzyszy częściej strach niż ekscytacja. Do jego najważniejszych dzieł należą takie pozycje, jak „Postnowoczesność jako źródło cierpień”, „Kultura jako praxis” czy „Etyka ponowoczesna”. Dziś wspominamy Zygmunta Baumana, przywołując jego publikacje i wypowiedzi. 

Dla mnie dobre spoeczestwo to takie ktre wie e nie jest do dobre Zygmunt Bauman

Dla zdradzonych przez cywilizacj barbarzycy s nadziej. komentarz do wyniku wyborw prezydenckich w USA Zygmun Bauman

Dobrze wytresowani konsumenci Zygmuny Bauman

Jedyne czego moemy by dzi pewni to niepewno Zygmunt Bauman

Jeli ludziom brakuje czasu dla rodziny bo musz zarabia na utrzymanie szukaj kompensacji Zygmunt Bauman

Los otwiera nam moliwoci ale to charakter dokonuje wyboru Zygmun Bauman

Mioci si nie znajduje na mio si nie trafia to nie ready made Zygmunt Bauman

To nie rnorodno ludzka obraca si w bratobjcze masakry lecz niezgoda na ni i zamiar postawienia za wszelk cen na swoi Zygmunt Bauman

Uywanie sowa prawda w liczbie pojedynczej w wiecie polifonicznym podobne jest domaganiu si klaskania jedn rk Zygmun Bauman

Fot. opracowanie graficzne Małgorzata Stolińska na bazie zdjęć z wikipedia.org i unsplash.com