Papier gorszej jakości, zżółkły z biegiem lat i niesamowita kreatywność to tylko pierwsze odczucia, które pojawiają się, gdy podziwiamy prace twórców Polskiej Szkoły Ilustracji, która w latach 1960-1980 osiągnęła niezwykle wysoki poziom i nadzwyczajną wartość artystyczną, szybko stając się uznaną polską specjalnością na arenie międzynarodowej, na równi z twórczością Polskiej Szkoły Plakatu. Pokolenie młodych twórców wciąż inspiruje się dziełami tamtych ilustratorów, a ich własne prace można podziwiać od 17 września tego roku w krakowskiej Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”.  

8                                           
Ilustracja Magdalena Sawicka, Sick Rose, tatuaże, 2016

Wystawa Węże, sztylety i płatki róży to prezentacja swoistego dialogu pomiędzy minioną epoką a współczesnością, gdzie dokonuje się gwałtowna ekspansja internetu a rzeczywistość doświadczania jest głównie medialnie. Jednak tym zjawiskom towarzyszy również pewnego rodzaju spontaniczność i dowolność w doborze modelu komunikacji, dzięki czemu ilustracja na nowo określa swój status pośród sztuk wizualnych.

To, co charakterystyczne dla współczesnej ilustracji, to nie tylko nowatorstwo twórców i wynikająca z niego różnorodność form, technik artystycznych czy zmiana funkcji w kreowaniu świata przedstawionego, ale także nietypowe nośniki. Nową ilustrację wyróżnia też procesualność, intermedialność, wielowarstwowość. Ilustratorzy nie boją się odwracania chronologii, tworząc najpierw rysunki czy inne reprezentacje wizualne, do których dopasowują potem słowa, niejako „ilustrując ilustracje” tekstem. Obraz tej współczesnej dziedziny sztuki dopełnia to, że posiada ona wiele kanałów dystrybucji: ilustratorzy równie chętnie publikują swoje prace w książkach czy prasie, co w internecie, tworzą animacje, modę, identyfikując te realizacje na równi z projektami książkowymi. Twórcy ilustracji, zestawiając słowa i obrazy z precyzją kompozytora, przyjmują różnorodne strategie pracy z tekstem, nie tylko te związane z jego treścią, ale także innymi właściwościami, jak brzmienie czy melodia.

10                                                                                 

Jan Bajtlik, F… Racism, 2014

Choć polska ilustracja książkowa była i nadal jest szeroko doceniana za granicą, o czym świadczą zdobywane przez kolejnych artystów cenione nagrody, wciąż niewiele osób potrafi wskazać jej twórców, czy docenić jej wartość artystyczną. Te spektakularne osiągnięcia w znacznej mierze zostały przyćmione przez działalność Polskiej Szkoły Plakatu oraz brak należytego opracowania i uznania ze strony nie tylko krytyków sztuki, ale również historyków. Mobilna aranżacja wystawy, inspirowana stronami książki, pozwala wejść w świat niezwykłych projektów graficznych, przenieść się do zupełnie innej rzeczywistości, w której problem to po prostu balon, który łatwo przekłuć szpilką.  

Węże, sztylety i płatki róży
Wernisaż: 16.09.2016 (piątek), godz. 18
Czas trwania: 17.09–11.12.2016
Miejsce: parter, Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki”, Kraków
Partner: Conrad Festival
Współorganizatorzy: Karkowskie Biuro Festiwalowe, Kraków Miasto Literatury UNESCO
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Węże, sztylety i płatki róży. Polska powojenna ilustracja książkowa”

4 We sztylety i patki ry wystawa muzeum galeria sztuka art

Ilustracja Tymek Borowski, Użyteczność sztuki

Artyści: Jan Bajtlik, Dominika Bobulska, Katarzyna Bogucka, Tymek Borowski, Bohdan Butenko, Bolesław Chromry, Agata Dudek, Grupa Maszin (Daniel Gutowski, Mikołaj Tkacz, Jacek Świdziński, Michał Rzecznik), Marta Ignerska, Tymek Jezierski, Edward Krasiński, Aleksandra Lampart, Adam Macedoński, Aleksandra Niepsuj, Stefan Papp, Alicja Pismenko, Bianka Rolando, Magdalena Sawicka, Franciszka i Stefan Themersonowie, Xavery Deskur Wolski, Bartosz Zaskórski

Kuratorka: Anna Bargiel
Współpraca kuratorska: Jakub Woynarowski
Narracja wizualna: Agnieszka Piksa, Damian Nowak
Aranżacja wystawy: Mateusz Okoński        
Koordynacja: Dorota Bucka

6 We sztylety i patki ry wystawa muzeum galeria sztuka art

Ilustracja Ola Niepsuj

Fot. materiały prasowe