Przemoc słowna, ekonomiczna, fizyczna. Do jej aktów dochodzi co chwilę. Jej ofiarami są zwykle dziewczynki i kobiety, które wciąż nie mają na tyle równych praw i tyle siły, aby się bronić, aby się tej przemocy przeciwstawić. 25 listopada na całym świecie ruszają 16-dniowe działania, które mają zwrócić uwagę na problem i przeciwdziałać przemocy ze względu na płeć. 

W tym roku już po raz 25. w 180 krajach odbędzie się międzynarodowa kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć organizowana przez Women’s Global Leadership Institute poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Kampania rusza 25 listopada, czyli w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a jej zakończenie przypada również nieprzypadkowo, bo na 10 grudnia, czyli w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Jak czytamy w komunikacie prasowym fundacji Autonomia, która koordynuje akcję w Polsce: „Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka a nie sprawą prywatną”.

Celem kampani jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet. Po pierwsze sam problem trzeba nagłaśniać, uświadamiać, że przemoc ze względu na płeć to łamanie praw człowieka. Kolejna kwestia to mówienie o tym, jak przemocowe zachowania rozpoznawać, a następnie wypracowanie jak najlepszych strategii walki z przemocą i stworzenie sieci pomocy dla kobiet, uwzględniając wzmacnianie kobiecej solidarności i wywieranie nacisku na jednostki rządowe do tworzenia regulacji w tym zakresie i pilnowania ich realizacji. 

Za każdym razem zmienia się temat kampanii, w tym roku brzmi on: „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”. Organizatorzy chcą podkreślić kluczową rolę edukacji i to, że prawo do niej jest jednym z podstawowych. Niestety to zwłaszcza dziewczynki mają wciąż utrudniony dostęp do zdobywania wiedzy. Wyklucza je sytuacja ekonomiczna, niższa pozycja społeczna kobiet w pewnych regionach świata czy miesiączka, w czasie której muszą zostać w domu z powodu braku środków higienicznych i nieodpowiednich warunków sanitarnych w szkole. Dostęp do edukacji ogranicza się też osobom z niepełnosprawnościami, osobom LGBTQI, migrantkom i migrantom, choć edukacja powinna być wolna od dyskryminacji i przemocy.

Prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka a nie sprawą prywatną.

Organizatorzy chcą tym razem także zwrócić uwagę na inne – poza płcią – cechy, które bywają powodem do dyskryminacji i bycia obiektem przemocy. Są to: wiek, niepełnosprawność, pochodzenie, kolor skóry, tożsamość płciowa, orientacją seksualną, status ekonomiczno-społecznm, wyznanie itp.

W całej Polsce odbędzie się szereg wydarzeń, które w teorii i praktyce będą poruszały problem praw kobiet, przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, ale w niektórych przypadkach ilość miejsc jest ograniczona, dlatego warto wcześniej zgłosić chęć udziału. Kalendarz wydarzeń i więcej informacji znajdziecie na stronie: kampania16dni.pl

Fot. materiały prasowe