Artyści nieustannie podejmują liczne próby prowadzące do interpretacji naszej złożonej rzeczywistości, opisywania jej na nowo, szukania własnego punktu spojrzenia. Tego zadania podjęła się również ilustratorka Aga Pietrzykowska. Już wkrótce otwarcie jej najnowszej wystawy. 

„Ułamki” – taki tytuł będzie nosić nadchodząca wystawa ilustratorki Agi Pietrzykowskiej. Nazwa ekspozycji odnosi się do podjętej przez artystkę próby opisania świata, życia, człowieka za pomocą fragmentów, z których składa się współczesna rzeczywistość. Artystka odwołuje się do rozumienia terminu „dekonstrukcja” wywodzącego się z filozofii Derridy i odnoszącego się do nieograniczonych możliwych interpretacji oraz odczytań języka i treści kultury, a także dążenia do zniesienia tzw. „metafizyki obecności”.

„Termin ten jest bliski moim przemyśleniom związanym z interpretacją ciała i rozkładaniem go na części niezależne – zarówno pod kątem materialnym, jak i duchowym, wizualnie łącząc je na jednej płaszczyźnie. Po cyklu prac składających się na wystawę „Dekonstrukcja pod różową pianką” następuje tu głębsza analiza problemu, którym się zajmuję” – opowiada Aga Pietrzykowska

Fragmentaryczność ludzkich myśli, życia czy rzeczywistości w założeniu artystki jest kompatybilnym elementem pewnej większej całości jak energia czy świat. Te cząstki tworzą działanie, jakim jest relacja między człowiekiem a otaczającym go światem. Poszukiwanie siebie, budowanie więzi to proces zbliżony do rozwiązywania zadania matematycznego – dodawania ułamków, szukania wspólnego mianownika.

Wystawa będzie dostępna w nieprzypadkowym miejscu jakim jest Galeria Dystans. Twórcy tego miejsca poprzez nadanie mu symbolicznej nazwy zrywają z dotychczasowym rozumieniem słowa „galeria”. Ich celem było stworzenie przestrzeni bardziej współczesnej zarówno dla nowego pokolenia artystów, jak i odbiorców. Galeria Dystans jest integralnym aspektem prezentowanej w niej sztuki – podporą dla obrazów, tłem dla rzeźb, kontekstem dla designu.

1 uamki

Otwarcie wystawy już 21 kwietnia o godzinie 20:30 w Galerii Dystans w Krakowie. Organizatorem ekspozycji jest Cracow Gallery Weekend – Krakers oraz Galeria Dystans. 

Fot. materiały prasowe