Sezon ogórkowy? Wcale nie! Kultura rave w MSN, polityka w Austriackim Forum Kultury, wyzwania współczesności w Zachęcie, a w Krakowie – dalej świętujemy rok awangardy. Chłodniejsze wakacyjne wieczory polecamy spędzać w galeriach, muzeach i innych instytucjach kulturalnych.

WARSZAWA

 

Laura Lima, Pokój i pół

Pod koniec czerwca otworzyła się pierwsza indywidualna wystawa Laury Limy – jednej z najbardziej rozpoznawalnych artystek swojego pokolenia. Artystka tworzy sytuacje, które wymykają się logice, na pograniczu niedopowiedzenia i żartu; balansują na granicy rzeczywistości i iluzji. W pracach pokazanych w CSW wykorzystuje architekturę, żeby zmodyfikować odczuwanie przestrzeni. To, co artystka tworzy, wymyka się narracji oraz kategoriom takim jak performans albo instalacja. Do zobaczenia w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

23.06-1.10

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa

 1 warszawa

140 uderzeń na minutę. Kultura rave i sztuka w latach 90. w Polsce

Po prezentacji prac laureatów konkursu Artystyczna Podróż Hestii w Muzeum nad Wisłą zagości wystawa, którą uczestnicy zeszłorocznego Open'era mogą dobrze znać. Jak sztuka łączy się z techno, a jak kultura rave wykorzystuje kulturę wizualną? Jaką rolę pełnił rave w sztuce polskiej lat 90.? Wystawa kuratorowana przez Łukasz Rondudę i Szymona Maliborskiego poszukuje odpowiedzi na te pytania.

15.07-27.08

Muzeum nad Wisłą, Wybrzeże Kościuszkowskie 22, Warszawa

 2 warszawa

Maria Toboła, Schadenfreude

Schadenfreude to radość z cudzego nieszczęścia. Maria Toboła – autorka pracy „Amberkebab”  tym razem swoje kulinarno-sztuczne zainteresowanie kieruje w stronę glutaminianu sodu jako esencji potransformacyjnych aspiracji. Ekspozycja ma być wariacją na temat nagród przyznawanych w popularnych w latach 90. teleturniejach. Narracja potransformacyjna jest nie tylko daleka od wyczerpania, ale może przybierać coraz bardziej oryginalne formy. Kuratoruje Tomek Pawłowski.

22.06-13.07

Siewirska 6, Warszawa

 3 warszawa

Wobec polityki

We współpracy z Centrum Rzeźby w Orońsku Austriackie Forum Kultury zaprasza na międzynarodową wystawę artystów europejskich pochodzących z Austrii, Belgii, Polski i Węgier. Zaprezentowane prace mają stanowić komentarz wobec zjawisk politycznych, które były lub są aktualne we współczesnej Europie. W tym celu sięga do tradycji awangardy i neoawangardy, podkreślając tożsamy dla tych kierunków – a wciąż aktualny – etos eksperymentatorstwa i zaangażowania.

23.06-24.08

Austriackie Forum Kultury, Próżna 7/9, Warszawa

 4 warszawa

Lepsza ja 

Zachęta na wakacje proponuje performatywną wystawę „Lepsza ja”, która odnosi się do wyzwań współczesności, które stawia przed nami promowanie takich haseł jak: samoświadomość, samorealizacja, młodość, szczęście, uroda, terapia. Wystawa jest refleksją nad współczesną kulturą indywidualizmu, jej przyczynami, efektami i skutkami ubocznymi.

7.07-27.08

Zachęta, pl. Małachowskiego 3, Warszawa

 5 warszawa

Julia Curyło, Cudawianki 

Artystka wprowadza widzów w świat realizmu magicznego, gdzie zabobony i wierzenia spotykają się z nauką, religią i kulturą masową, a duchowość przenika się z racjonalizmem. Korzystając z mocy ironii, Julia Curyło pokazuje sprzeczności i absurdy dzisiejszego świata, prezentuje swoje postrzeganie nowoczesnej kultury. Zapraszamy w interesującą podróż po skomplikowanej materii rzeczywistości.

21.06-7.09

Galeria (-1) Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa

6 warszawa 

WROCŁAW

 

Aleksandra Śmigielska, Dotknąć

Refleksyjna wystawa prac Aleksandry Śmigielskiej zainspirowana poezją Rafała Wojaczka za punkt wyjścia obiera projekt fotograficzny „Ona w kwiatach”. Artystka towarzyszyła swojej babci w ostatnich tygodniach przed jej śmiercią. Na wystawie zestawia zapis z materiałem mniej dosłownym, wizualnie poetyckim. Kuratoruje Bartek Lis.

30.06-7.08

Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, Wrocław

 1 wrocaw

ŁÓDŹ

 

&

Wystawa o enigmatycznie brzmiącym tytule nawiązuje do wieloznaczności znaku graficznego, w języku angielskim nazywanego „ampersand”. Wystawa dyskretnie wychodzi od kanonicznej już książki Gillesa Deleuze’a „Różnica i powtórzenie” i operuje na kategoriach powtórzenia, deja vu, podobieństwa, odwołując się do doświadczeń artystów stosujących kategorię powtórzenia oraz publiczności, która odbiera sztukę, wchodząc w sieć odwołań i odniesień. Kuratoruje Katarzyna Mróz.

30.06-5.11

ms1, Więckowskiego 36, Łódź

1 d 

BIAŁYSTOK

 

Jest tak, jak się państwu wydaje 

Nowa wystawa w Galerii Arsenał bierze na warsztat rzeczywistość. To szeroko zakrojone pojęcie, które szczególnie w sztuce można kwestionować na wielu polach, kuratorka Monika Szewczyk konfrontuje z wyobrażeniami o rzeczywistości i ich nieprzystawalności do niej samej. Rozumienie rzeczywistości jest subiektywne, opiera się na interpretacji, a ostatecznie prowadzi do dezorientacji. Jak pisze kuratorka: „prace prezentowanych na wystawie artystów często nie są tym, czym się wydają”.

9.06-17.08

Galeria Arsenał, Mickiewicza 2, Białystok

1 biaystok 

POZNAŃ

 

Dama w lustrze: Strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX wieku         

Lata 70. to początek kształtowania się nurtu feministycznego w sztuce polskiej, ale jednocześnie tradycja neoawangardy. Nawiązując do polskiego tłumaczenia tytułu zbioru opowiadań Virginii Woolf, poznańska wystawa pokazuje jak artystki przyglądają się sobie za pomocą różnych strategii i narzędzi – jak w lustrze.

23.06-29.09

Galeria Piekary, Św. Marcin 80/82, CK Zamek Dziedziniec Różany, Poznań

 1 pozna

OLSZTYN

Magdalena Abakanowicz

Zmarła w tym roku Magdalena Abakanowicz to jedna z najważniejszych artystek współczesności. W BWA Olsztyn jeszcze przez miesiąc potrwa indywidualna wystawa jej prac. Abakanowicz przepisała na nowo i wychodziła poza tradycyjne rozumienie rzeźby, konstruując nowy rodzaj miękkiej formy rzeźbiarskiej, nazwanej od jej nazwiska abakanami.

26.05-23.07

BWA Olsztyn, al. Marsz. Piłsudskiego 38, Olsztyn

 1 olsztyn

KRAKÓW

 

Druga Grupa – co mieliśmy zrobić, tośmy zrobili

Wystawa organizowana przez Związek Polskich Artystów Fotografików Okręgu Krakowskiego i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka jest pierwszą próbą monogarficznego ujęcia dziesięcioletniego dorobku Drugiej Grupy. Składają się na nią archiwalia, pamiątki, dokumentacja fotograficzna i filmowa, oryginalne, zachowane do dziś obiekty, a także ich rekonstrukcje. Projekt zapowiadała otwarta w listopadzie 2016 roku wystawa w ZPAF Gallery, na której zaprezentowano pracę „Kolor Druga Grupa” oraz plansze ze zdjęciami i archiwalną dokumentacją z 1979 roku. Ekspozycji w Cricotece towarzyszyć będzie publikacja z bogatym materiałem wizualnym i źródłowym.

8.07-1.10

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, Nadwiślańska 2/4, Kraków

1 krakw 

Jonasz Stern, Krajobraz po Zagładzie

Jonasz Stern to jeden z powojennych artystów, który podejmuje tematykę kondycji ludzkiej, szczególnie na kanwie własnych doświadczeń wojennych. Ale nie rysuje wizji katastrofy czy upadku człowieka. Przeciwnie – w jego pracach brak patosu, znajduje się natomiast przesłanie dla żyjących, zobowiązujące do bardziej czujnego człowieczeństwa. 

29.06-24.09

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, Lipowa 4, Kraków

2 krakow