Krakowski festiwal Polifonie to wydarzenie w całości poświęcone dźwiękom i obrazom. Jak sugeruje nazwa festiwalu, program wypełniają artyści, którzy w ramach swoich projektów działają wielowątkowo i dzielą swoją twórczość pomiędzy różne dyscypliny artystyczne. 

Festiwal Polifonie odbędzie się w tym roku po raz piąty. Organizatorem festiwalu jest krakowska Cricoteka – Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora dlatego też od samych początków nadrzędną ideą przyświecającą organizatorom festiwalu było popularyzowanie kantorowskiego rozumienia sztuki. Oznacza to przede wszystkim stawianie na współistnienie różnych form ekspresji artystycznej na scenie – muzyki, formy teatralnej, tekstu i wzajemne się ich przeplatanie. Przewodnia idea festiwalu to ciągła otwartość na różnorodność i wielogłosowość.

Tegoroczna edycja będzie poświęcona w szczególności tematyce przestrzeni i dźwięku, możliwej relacji pomiędzy nimi, a zatem temu, jak dany dźwięk zachowuje się w zależności od przestrzeni, w której się znajduje. Artyści dźwiękowi z różnych stron świata będą poszukiwali odpowiedzi na to pytanie w swoich spektaklach, sięgając po tak różne narzędzia, jak np. programu do kodowania dźwięku lub rekonstrukcje teatralnych maszyn dźwiękowych z epoki baroku.

Od poprzednich edycji tegoroczną różni obecność sceny letniej, będącej przestrzenią przede wszystkim dla lokalnych artystów, którzy często nie znajdują miejsca dla dzielenia się swoją twórczością z widzami. Pomysł na spektakle wizualno-dźwiękowe w plenerze to także próba wyjścia ze sztuką współczesną do szerszej publiczności, która niekoniecznie trafiłaby na zamknięty spektakl. W jesiennej części programu pojawią się natomiast artyści występujący także w ramach festiwalu Unsound, eksponujący relacje między słowem, gestem, obrazem i dźwiękiem, eksperymentujący na wszystkich tych płaszczyznach jednocześnie,

Wśród gości pojawia się m.in. Miso Ensemble ze spektaklem „Itinerario do sal” będącym wariacją na temat opery i próbą opowiedzenia o relacji pomiędzy muzyką a mową, to także analiza głosu i możliwości jego przetwarzania. W podobnym temacie utrzymany będzie również spektakl Elementy Ruchukrakowskiego kolektywu MOON2, badającego potencjalną możliwość namacalności dźwięku.

A zatem idea kantorowskiego patrzenia na twórczość wciąż ma się dobrze!

Szczegółowe informacje dotyczące festiwalu i biletów znajdują się na stronie Cricoteki.

1 polifonie 2017

Fot. materiały prasowe