Jak wyrazić pędzlem miłość? Jak odmalować głębokie namiętności, pragnienia? Odpowiedź zna artystka Katarzyna Swinarska, której wystawie „Miłość jak śmierć naga” matronujemy! Wernisaż już 7 sierpnia.

Katarzyna Swinarska zgłębia w swoich pracach naturę miłości, poświęca swoją uwagę uczuciom. Swoje obserwacje przelewa następnie na płótno posługując się metaforami ze świata natury, tworząc zmysłowe roślinno-zwierzęce kształty. „Miłość jak śmierć naga” to tytuł najnowszej wystawy artystki w NIZIO Gallery. W pracach, które będzie można zobaczyć na wystawie, Swinarska odwołuje się do koncepcji miłości ubogiej Emmanuela Levinasa oraz do tekstu „Szczeliny istnienia” filozofki Jolanty Brach-Czainy, w którym autorka opisuje doświadczenie miłości jako jedyne, obok śmierci, które pozwala sięgnąć do „głębszych warstw bytu”. Zgodnie z tą teorią, a zarazem wbrew współczesnym trendom kulturowym, miłość erotyczna urasta do rangi najważniejszego filozoficznego eksperymentu umożliwiającego człowiekowi poznanie istoty egzystencji. Światopogląd wynoszący na piedestał przyrodę, miłość i śmierć bliski był romantykom. Podążając ich tropem, Swinarska przenosi nas w romantyczną rzeczywistość, nieco oniryczną, pełną namiętności, w której nie brakuje też mroku: wszak romantyczni kochankowie nie cofną się przed miłością nawet jeśli towarzyszy jej siostra śmierć. Charakterystyczne dla twórczości Swinarskiej motywy kwiatów stają się niemal abstrakcyjne. Kwiat – już w starożytności symbolizujący śmierć – staje się tu pretekstem do poszukiwania urody życia w materii przyrody.

1 milosc jak smierc naga

Katarzyna Swinarska to artystka wizualna skupiona na malarstwie i wideo, często tworzy prace o charakterze performensu dokamerowego. Większość jej prac dotyczy tożsamości kobiety. Pracami, które wzbudziły największe kontrowersje były prace wideo poświęcone innym artystkom i artystom, takie jak: „Trzy portrety: Nieznalska, Baumgart, Ołowska’, „Dygresyjna tożsamość”, „My—wspólny organizm”. Swinarska zawsze utożsamia się z przedmiotem zainteresowania i z takiej właśnie uwewnętrznionej, aczkolwiek nie pozbawionej autoironii, perspektywy tworzy portrety postaci.

Wystawiała w najważniejszych galeriach instytucjonalnych w Polsce: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańska Galeria Miejska, Instytut Sztuki Wyspa, Muzeum Narodowe Gdańsku/ Oddział Sztuki Współczesnej; Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie oraz w galeriach w Londynie, Salzburgu, Zagrzebiu, Grodnie, Marsylii, Berlinie, Schwerin, Brukseli i w Genewie.

3 milosc jak smierc naga

Miłość jak śmierć naga

Wystawa Katarzyny Swinarskiej

Wernisaż w Galerii Nizio: 7 sierpnia 2020, godz. 19.00

Czas trwania wystawy: 11 sierpnia – 30 września 2020

Kuratorka: Karolina Kliszewska

Adres:

Galeria Nizio
ul. Inżynierska 3/4

Storna internetowa:

http://www.ndigaleria.nizio.com.pl/pl/idea.html

https://www.facebook.com/events/301644904413216

4 milosc jak smierc naga

Fot. materiały prasowe