1 artykuł
Kiedy stajemy się dorośli? Czy w ogóle? Może tylko udajemy dorosłych, przedkładamy obowiązki nad przyjemności, choć wcale nie chcemy dorosnąć?